• CS
 • EN
 • DE

Co je canisterapie

  Canisterapie je „terapie“ za aktivní spolupráce psa. Jejím cílem je zlepšit či stabilizovat stav klienta, který se nachází v tíživé životní situaci. Jedná se o součást rehabilitačního procesu.


V rámci zaměření a konečného důsledku canisterapii dělíme:
 • AAA – animal asistanc aktivity - (aktivita se psem)
 • AAT – animal asistenc therapy (terapie za spolupráce psa)
 • AAE – animal asistanc edukation (výuka se psem)
 • Krizová intervence
Proč canisterapie funguje?
 • Protože pes je živý tvor, nejlepší přítel člověka.
 • Pes se umí vcítit do člověka a funguje jako skvělý motivátor, což se pozitivně odráží hlavně na psychice klienta a ochotě spolupracovat.
 • Pes má zhruba o jeden stupeň vyšší teplotu než člověk a tuto vlastnost můžeme dobře využít při polohování - pes se přikládá k různým částem těla klienta a působí jako přírodní prohřívadlo. Díky tomu má fyzioterapie výrazně lepší výsledky
Kde se canisterapie používá:
 • v nemocnicích
 • v rehabilitačních zařízeních
 • v léčebnách dlouhodobě nemocných
 • v pedagogice a školství
 • v logopedických praxích
 • v domovech seniorů, v hospicích
 • v diagnostických a specializovaných zařízeních
 • v dětských domovech, domovech mládeže atd.

Na co lze canisterapií účinně působit:

 • hrubou a jemnou motoriku
 • grafomotoriku
 • koordinaci pohybů
 • hybnost a funkci svalů
 • zrakové a sluchové vnímání
 • matematickou představivost
 • rozvoj řeči a myšlení
 • sociální kontakty a vztahy
 • funkci střev atd.

Diagnózy u nichž se canisterapie aktivně používá:

 • dětská mozková obrna DMO
 • spasmus
 • hypertonie
 • autizmus
 • pooperační stavy
 • parkinsonova choroba
 • křečové stavy
 • vývojové vady
 • afázie
 • vývojová disfázie
 • vady řeči, koktavost atd.

Kontakty

Fakturační adresa
Pavlína Bohunová
Pivoňkova 183
Stráž nad Nisou 46303
tel. +420 774281008
e-mail:  bohunova@smecka.eu
 
Cvičák - hřiště
Za Lesem
Stráž nad Nisou 46303
tel. +420 77428100
web: www.smecka.eu

Facebook

Facebook

Sponzoři:

^