my vector image Layer 1
Přednášky - vzdělávání

Úvodní přednáška pro štěňata a začátečníky

Přibližně čtyřhodinová přednáška, ve které je představen ucelený koncept tréninku se psy. Vysvětlíme si, co je to motivace, komunikace a základní princip práce se psem, abychom předešli zbytečným chybám, které je pak nutné odstraňovat.

Motivace – pokud chcete, aby se na Vás pes kvalitně fixoval, je nezbytné, abyste pro něj byli vyšší hodnotou než podněty z okolí. Má-li být pes příjemným rodinným společníkem a spolehlivým partnerem pro sportovní aktivity, je potřeba, aby neřešil jiné lidi, psy, kočky, auta atd. Motivace je alfa omega veškeré práce se psem v jakémkoli prostředí a při jakékoli aktivitě.

Komunikace – pokud chcete mít se psem vztah, který je založený na pochopení a respektu, je nedílnou součástí výcviku férový přístup, čitelnost a srozumitelnost. Psi nerozumí lidské řeči. Proto pokud psovi sdělujete, že odcházíte, nemůžete mu to říkat v moment, kdy k němu stojíte čelem. Pokud pes nerozumí Vašim signálům, není schopný tyto signály uposlechnout.

Nastavení pravidel – jedná se o naprosto srozumitelná pravidla, aby pes pochopil, která aktivita se kdy odehrává a za jakých okolností pes získá svou odměnu. 

Práce se psem v běžném životě

Praktický seminář o přenesení všech základních pravidel soužití a práce se psem do běžného života. Jedná se o seminář navazující na úvodní přednášku pro štěňata a začátečníky.

Seminář probíhá ve třech základních prostředích:
• louka
• les
• město – vesnice

Každé prostředí pro psa znamená jiný model odměny, a ze strany psa vyžaduje jiné chování. Tyto základní principy si nejen srozumitelně vysvětlíme, ale i ukážeme v praxi.
• seminář pořádáme 2x do roka
• maximální kapacita 6 účastníků se psem + 14 diváků 

Odměňovací techniky

Teoretický seminář, který navazuje na úvodní přednášku pro štěňata a začátečníky. Vychází z principů odměňování tak, aby byl pes schopný analyzovat, zda se jedná o povel pro cvik či signál pro “vem si odměnu”. Pro spoustu citlivých psů, pokud tento signál není jasný, může dojít k neochotě odměnu si brát, a z odměny se tak stává negativní posílení. Naopak u psů velmi sebevědomých může dojít v případě nepochopení k frustraci vyústěné neklidem, štěkotem, až agresí. Pokud chceme být pro psa čitelní, musíme mu být schopni naprosto srozumitelně vysvětlit:
• co je povel pro práci
• co je signál pro odměnu
• kde je odměna
• jak bude odměněn (princip odměny odhození z ruky apod.)

Přednáška je obohacena o video a foto dokumentaci zachycující jednotlivé odměňovací techniky. 

No reward markers ve výcviku

Další z oblíbených seminářů navazájící na úvodní přednášku pro štěňata a začátečníky je vhodný pro pokročilejší trenéry, kteří již mají představu o trénování pomocí upevňování chování za využití pozitivního posilování. V rámci srozumitelné komunikace se psem je velice praktické ve správný okamžik přidat signál “neděláš to dobře”. Tento signál by pro psa neměl být frustrující, nýbrž čitelnou komunikací, které pes rozumí tak, že se své chování bude snažit opravit sám. Při správné technice využití NRM dochází k vyčištění tzv. šedých zón (nepochopení). Pes zbytečně neplýtvá energií v chování, které nevede k odměně a zabraňuje tak frustraci. Pes by tento signál měl mít stejně rád jako “děláš to dobře”.

Na přednášce si vysvětlíme:
• typy NRM
• kdy NRM používat
• proč NRM používat 

Chování psů z hlediska etologie a vrozených dispozic

Tento teoretický seminář je určen nejen pro trenéry psů, ale i pro běžné majitele psů bez sportovních ambic. Zároveň může být i cenným přínosem v rozhodování, jakého psa si pořídit. Pro lepší srozumitelnost doporučujeme před shlédnutím tohoto semináře absolvovat úvodní přednášku pro štěňata a začátečníky.

Nabyté informace Vás přimějí k zamyšlení:
• proč se různí psi chovají různě
• proč si různá plemena často mezi sebou nerozumí
• jak přirozené vlohy a instinkty mohou ovlivnit chování psa v běžném životě
• co je to epigenetika a jak ovlivňuje chování zvířat
• povahové rozdíly mezi psem a fenou
• jaký vliv má povaha psa na jeho reakce
• jak lze ovlivnit rozumným přístupem povahu psa k lepšímu a vychovat z něj sebevědomého a vyrovnaného psa
• jak lze ovlivnit chovem, rannou socializací u chovatele a následnou socializací u majitele chování konkrétních jedinců
• jaké jsou životní cykly – období ve vývoji psa 

Napište nám

Kde nás najdete

Telefon / mobil

Pavlína Bohunová
+420 774 281 008

Adresa cvičáku-hřiště

Za Lesem, 46303 Stráž nad Nisou

Podještědská smečka Liberec

Kontakty
Fakturační adresa
Pivoňková 183, 46303 Stráž nad Nisou
Adresa cvičáku-hřiště
Za Lesem, 46303 Stráž nad Nisou

Sponzoři

Zde uvádíme spolupracující firmy a sponzory Podještědské smečky Liberec

Alexandr Kendík JUNIOR